Actie: De grote pensioentombola!

Het ABVV voert op vrijdag 15 september actie vóór een pensioengarantie en tegen het puntensysteem. Want het kan ook anders: via een pensioengarantie. 

Hoe dan? 

De garantie op een volwaardig én rechtvaardig pensioen voor iedereen!

  • Minstens 1.500 euro pensioen
  • Op basis van 75% van het gemiddelde loon
  • Bijkomend gefinancierd uit kapitaal

Altijd prijs, altijd verloren!

Werknemers in België hebben weer prijs! Opnieuw toont de regering haar ware gelaat. Na de optrekking van de pensioenleeftijd, de afbraak van de gelijkgestelde periodes, het doorduwen van een indexsprong, het schrappen van de pensioenbonus, het inperken van de welvaartsenveloppe… staat nu een puntensysteemin de stellingen.

Met dat puntensysteem worden de voorwaarden om met pensioen te gaan op de helling gezet en is jouw pensioenbedrag de inzet van 1 grote loterij. Want hoe hoog dat pensioen zal zijn? Dat kan je zelfs niet eens vooraf weten.

Het puntensysteem voor pensioenen: 0/10

Met het puntensysteem dat de regering wil invoeren, spaar je tijdens je loopbaan punten. Op basis daarvan wordt je pensioen berekend. Dit systeem zorgt voor enorme onzekerheid en voor sociale achteruitgang:

  • De regering bepaalt elk jaar zelf hoeveel pensioen je voor elk ‘punt’ krijgt. Start jouw pensioen op een moment dat het economisch slechter gaat of de begroting in het rood gaat … Brute pech: je zal dan minder waar voor je punten krijgen.
  • De pensioenleeftijd wordt automatisch verhoogd. Pas twee jaar op voorhand ken je het moment waarop je met pensioen kan.
  • Ook kan de regering wijzigen hoeveel punten je krijg voor de tijd dat je niet kan werken door ziekte, ongeval, tijdskrediet, werkloosheid…
  • Eens je met pensioen bent, kan de regering je pensioen gedurende jaren bevriezen om de staatsbegroting op orde te krijgen.
  • Voor de regering is het een middel om de pensioenstelsels van werknemers, ambtenaren en zelfstandigen te ‘harmoniseren’. Dit betekent minder pensioen voor de postbode, de leerkracht, de brandweerman … maar geen beter pensioen voor elke werknemer in dit land!

>>> 15 september, 10u, Blijde inkomstlaan, Brussel