Actiedag voor waardige pensioenen 02 oktober 2018

Onze pensioen verder laten afbreken door deze regering? Nee merci!

Op 2 oktober houden we in alle gewesten actiemomenten.
Meer info: https://bit.ly/2xzSSSx en https://bit.ly/2xzpT1n