Bereken de afkoop van je studiejaren

Hoe interessant is het om jouw studiejaren af te kopen en wat betekent het voor jouw pensioen? Als dit dé prangende vragen zijn die op jouw lippen gebrand staan, hebben we de oplossing

Het is geen geheim dat je bepaalde studiejaren kan ‘afkopen’ en in rekening kan laten brengen in je pensioenberekening, let echter op dat addertje onder het gras. De studiejaren die je afkoopt tellen mee voor je pensioenbedrag, maar hier zijn er enkele voorwaarden aan verbonden én je moet een ‘regularisatiebijdrage’ betalen die toeneemt naarmate je de pensioenleeftijd nadert. Verder kan je in een hogere belastingschijf vallen door het afkopen van je studiejaren, waardoor jouw extra pensioen gedeeltelijk of volledig fiscaal wordt afgeroomd!

ABVV ontwikkelde een berekeningstool waarbij je kan berekenen wat het afkopen je zal kost, wat het jou zal opbrengen, wat er met je pensioenbedrag zal gebeuren en na hoeveel tijd je de ‘investering’ terugverdiend hebt.

Belangrijk

- Deze tool is enkel op jou van toepassing als je werknemer in de privésector of contractueel bij de overheid bent.
- Deze tool geeft een indicatie van de kostprijs en de opbrengst. Indien je een aanvullend pensioen opbouwt, ga je best na of het afkopen van studiejaren en dus een hoger wettelijk pensioen daar een impact op heeft.
- De berekening is beperkt tot de gegevens die je kan invullen. Het is de bedoeling om jou een idee te geven of het afkopen interessant is. Het ABVV kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten, noch voor eventuele verschillen met een andere berekening.

Maak de berekening hier.