CORONAVIRUS – Wat als mijn werkgever de ‘social distancing’ niet respecteert?

Een van de maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad heeft afgekondigd om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan is ‘social distancing’. Maar wat te doen als mijn werkgever de overheidsmaatregelen niet respecteert?

De maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad heeft afgekondigd zijn van openbare orde en moeten door iedereen nageleefd worden die zich op Belgisch grondgebied bevindt. Werkgevers die de bevelen van de Nationale Veiligheidsraad niet opvolgen riskeren zware straffen. De politiediensten zijn bevoegd om toe te zien op de uitvoering van deze maatregelen.

Concreet, als je van mening bent dat je werkgever de maatregels niet of onvoldoende naleeft, neem dan contact op met:

  1. de preventieadviseur van de interne en/of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk: doe dit schriftelijk (bewijs)
  1. je secretaris van ABVV HORVAL; in het geval dat het bedrijf geen actie onderneemt, raadt de FOD aan om de inspectiedienst welzijn op het werk (de bevoegde regionale directie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk) en de lokale politie te contacteren.