Federale begroting: sociale fijnmaler

De rechtse regering stelde dinsdagochtend (24 juli) de federale begroting voor. Als het een strategie is om armoede en onzekerheid te verhogen, dan is het een schot in de roos!

Werkloosheidsuitkeringen
De eerste schandalige maatregel van deze «jobdeal» is de snellere afbouw van de werkloosheidsuitkering. Concreet: een werkloze zal recht hebben op een hogere werkloosheidsuitkering MAAR deze zal sneller dalen om de grens van €1.100 te bereiken voor gezinshoofden en €700 voor een samenwonende. Met deze beslissing duwt de regering mensen liever in armoede dan om ze een job aan te bieden!

Brugpensioen
Bij herstructureringen zal de minimumleeftijd voor het brugpensioen verhoogd worden. Dit jaar kan men op brugpensioen vanaf 56 jaar, maar vanaf 2019 kan het slechts vanaf 59 jaar en in 2020 vanaf 60 jaar. De werknemers, slachtoffers van de herstructureringsplannen, worden een tweede keer gestraft door de regering. Dankzij deze maatregel betaalt de werkgever nog minder i.g.v ontslag (geen aanvullende vergoeding bij brugpensioen).

Tijdskrediet
Tot voor kort was het mogelijk om, vanaf 55 jaar, halftijds te werken ter verlichting van de eindeloopbaan. Voortaan zal dit slechts mogelijk zijn vanaf 60 jaar.

Leeftijdsgebonden barema’s
Naast al deze maatregelen, die de werknemers reeds aanvallen, besluit de regering om ook hun lonen aan te pakken. Het is niet verbazingwekkend dat deze maatregel in de smaak valt bij de werkgevers. Ze dromen er namelijk van om lonen uit te betalen, zonder rekening te houden met de anciënniteit van hun werknemers, maar gebaseerd op hun productiviteit en hun competenties.

Arco
De federale regering heeft een budget van 600 miljoen euro uitgetrokken om de Arco-coöperanten (speculanten) te vergoeden. De regering gijzelt dus de gehele bevolking om een mooi cadeau te schenken aan de christelijke zuil. Bedankt Mr. Peeters (CD&V).