Flexi-jobs fiscaal onrechtvaardig

Flexi-jobs zijn volgens econoom Ive Marx (UA) “een perfide maatregel”. Wie minstens 4/5 werkt, kan 500 euro onbelast bijverdienen… per maand! Marx stelt dat het om een compensatiemaatregel gaat voor de invoering van de witte kassa, waarmee de overheid zwartwerk in de horeca wil tegengaan.

Zelf kan Marx “geen zinnig argument” voor deze maatregel verzinnen. Hij vindt het legitiem dat de overheid sectoren, waarin de werkgelegenheid onzeker is, probeert te helpen. In de horeca is dat gegarandeerd zo, waardoor flexi-jobbers noodzakelijk zijn… echter niet zoals ze nu zijn ingevoerd.

Principieel heeft de econoom er bezwaar tegen dat iemand 500 euro bijverdient zonder daarop belast te worden. Waarom worden zij die gepromoveerd zijn, hard gewerkt hebben of lang gestudeerd hebben wél belast op 500 euro en flexi-jobbers niet? Daarbij geldt deze maatregel enkel voor zij die al werk hebben of gepensioneerd zijn, maar wat met de mensen die moeilijk een job vinden (laaggeschoolden en mensen met een migratieachtergrond)? In ons klein Belgenlandje hebben we de hoogste percentages huishoudens waarin niemand een baan heeft! Het is voor die groepen dat de regering maatregelen had moeten uitwerken, voor zij die moeilijk aan de slag raken. Flexi-jobs, een fiscaal onrechtvaardige maatregel die, daarenboven, de grote doelstelling van de regering-Michel (‘jobs, jobs, jobs’) tegenspreekt.