Herstructurering Mestdagh

De werknemers legden spontaan het werk neer wanneer ze vernamen wat de impact zou zijn van de herstructurering op de werkgelegenheid.

HORVAL had de directie vorige donderdag al per mail verwittigd dat ze alle acties van de werknemers zou dekken na deze heftige aankondiging. Vandaag ligt Mestdagh stil.