Herstructurering Mestdagh: vervolg van het dossier

De laatste maanden stapelt het slechte nieuws zich op binnen de groothandel. Na de massale ontslagen bij Carrefour (Frankrijk en België) en een algemene staking van de Lidl-winkels om de arbeidsvoorwaarden te hekelen, zijn het nu moeilijke tijden bij Groep Mestdagh.

Op 7 mei kondigde de directie van Mestdagh een massale herstructurering aan van ongeveer 450 werknemers, bedienden en arbeiders samen. Gedurende de hele maand mei bleef de directie zeer vaag over hun toekomst. Men had geen idee over het exacte aantal werknemers die zouden ontslagen worden of wat de werkelijke gevolgen zouden zijn voor de arbeidsvoorwaarden.

Op 6 juni kondigde de directie dan tijdens de vierde buitengewone ondernemingsraad, sinds de aankondiging van het herstructureringsplan, eindelijk aan dat er uiteindelijk 340 banen op de tocht staan in plaats van de aangekondigde 450.

Het logistieke depot dat syndicaal vertegenwoordigd wordt door ABVV Horval zal enkel getroffen worden op het vlak van het brugpensioen en enkel op vraag van de werknemers. Voor het depot is er dus geen ongerustheid meer, maar voor de winkels daarentegen en meer bepaald voor de slagers blijft de situatie kritiek. Meer info volgt op de volgende vergadering op 28 juni om 14.00 uur.