Minimumlonen te laag, armoede tot gevolg

Op het congres van het interprofessioneel ABVV hebben wij de aftrap gegeven in wat een beweging moet worden, met als einddoel een waardig inkomen voor de werknemers. Reeds enige tijd is het hebben van een job geen garantie om uit de armoede te blijven. Vele van onze mensen werken aan hongerlonen, waardoor ze het eind van de maand financieel niet halen.

Onze actie op 4 oktober te Wilrijk was een volgende stap. We overhandigden er een memorandum met onze verzuchtingen aan de Voorzitter van Bemora. Deze actie kaderde in de mondiale actie ‘Fight For $15’, oorspronkelijk ontstaan in Amerika in de fastfoodsector. Als ABVV Horval hebben we steeds deelgenomen hieraan.

De acties ‘Fight For €14’ en ‘Fight For $15’ pleiten voor een verhoging van het minimumloon. Dit is noodzakelijk, gezien diverse studies aantoonden dat een brutominimumloon van €2.300, of €14 bruto per uur, nodig is om rond te komen. We beseffen echter dat dit niet in één onderhandeling zal kunnen gebeuren. De kloof tussen het minimumloon en deze €14 is in vele  sectoren te groot.

De interprofessionele onderhandelingen gaat in de komende weken van start. Het is een ideaal tijdstip, aangezien het thema superactueel is. Wij zullen binnen de instanties van het ABVV erop aandringen dat ‘Fight For €14’ wordt meegenomen en het een belangrijke plaats zal innemen in de syndicale strijd tegen de sociale afbraak en de achteruitgang!

Steun onze campagne en volg ons op:
> www.fightfor14.be
> YouTube: ABVV FGTB Horval - Fight For 14
> Facebook: Fight For €14
Bekijk ook de economische barometer voor meer info: www.abvvbarometer.be

 

Een kijk op de horeca

Een commis, bijvoorbeeld, heeft een bruto-uurloon van €11,68, ofwel een maandelijks brutoloon van €1924,36. Het is frappant dat deze commis, na 45 jaar anciënniteit, slechts €13,76 bruto per uur verdient (€2267,06 bruto!). We zijn van mening dat alle werkenden een minimumbrutoloon van €2300 moeten hebben, wat overeenkomt met een netto-inkomen van €1500. Dat is nodig om geen hongerloon te hebben en de kans op armoede te verkleinen!

 

Foto's hier