NEWREST SERVAIR BELGIUM

Sinds 2015 heeft NEWREST SERVAIR BELGIUM, dat gelegen is te NIEUWBRUGSTRAAT in 1830 MACHELEN, de tweede licentie in handen die werd toegekend door de luchthaven van Zaventem om maaltijden te leveren aan de luchtvaartmaatschappijen die Brussel als vertrek of tussenstop gebruiken.

Sindsdien besteelt NEWREST al zijn werknemers tewerkgesteld binnen het kader van deze cateringlicentie. NEWREST, een enorme Franse multinational, palmt hoe langer hoe meer de Belgische markt in ten nadele van zijn concurrent, LSG, omdat NEWREST 3 à 6 euro per uur minder betaalt dan wat van kracht is in de horecasector.

Er werd klacht ingediend bij de arbeidsinspectie om de sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten, die in België algemeen bindend zijn, te doen respecteren. De arbeidsinspectie heeft bevestigd dat de cateringactiviteiten van NEWREST onder paritair comité 302 vallen. De collectieve en sectorale arbeidsvoorwaarden van dit paritair comité moeten bijgevolg gerespecteerd worden. Maar NEWREST trekt er zich niets van aan.

Niets beweegt. NEWREST doet gewoon voort en verandert op tijd en stond de bedrijfsleiding in België. De éne na de andere Franse expat verschijnt ten tonele. NEWREST lobbyt op een bedrieglijke wijze bij de verschillende autoriteiten en legt in zijn communicatie de nadruk op de creatie van honderden banen voor kortgeschoolden. Ze vragen met rust gelaten te worden, dankbaarheid te betonen en zelfs de rode loper voor hen uit te rollen.

Niets is echter minder waar, NEWREST creëert geen jobs. Erger nog, NEWREST heeft een collectief ontslag veroorzaakt bij concurrent LSG. Ze hebben immers de werknemers die binnen het kader van de commerciële contracten werden tewerkgesteld, niet overgenomen. Nochtans had LSG zich kunnen beroepen op de bepalingen van de Europese richtlijnen maar vermoedelijk hadden ze zichzelf iets te verwijten en durfden ze deze wettelijke bepalingen, thans van openbare orde, niet in te roepen. Wie hecht er daar immers nog belang aan?

3 à 6 euro per uur minder betalen aan elk van zijn werknemers, komt neer op een maandelijks bruto loontekort tussen €500 en €1000 voor elke werknemer. Ja, dat heeft u goed gelezen. Bij deze aanzienlijke bedragen moeten verder nog de dertiende maand, het enkele en dubbele vakantiegeld opgeteld worden, hetzij een derde meer. Dit alles komt neer op een gemiddelde maandelijkse loondiefstal van €700 à €1400€; met niet de minste verontschuldigingen!

Indien het hier om uitkeringsfraude ging, was de betrokkene al lang berecht. Waarom berechten we niet de bestuurders, de afgevaardigde van NEWREST België, de bestuurders van het Franse moederbedrijf, de bedrijfsrevisors die hun ogen sluiten, de aandeelhouders en de bestuurder van het uitzendbureau Adecco? Deze laatste stelt meer werknemers ter beschikking van NEWREST dan NEWREST zelf. Deze uitzendkrachten worden eveneens €3 à €6 onder de geldende barema’s betaald.

ABVV HORVAL heeft beslist NEWREST en Adecco te dagvaarden voor de arbeidsrechtbank. Voor Adecco is dit niet de eerste keer. Ook vroeger schikten ze zich naar de grillen van de klant. Zo herinneren we u er aan dat ze reeds veroordeeld werden voor discriminatie. Maar daar er niets beweegt, heeft het ABVV in gemeenschappelijk front met het ACV besloten om een hele dag actie te voeren voor het bedrijf met als doel de werknemers te informeren over hun rechten. De volgende stap, EEN ECHTE STAKING met authentieke stakingspiketten maar dit enkel en alleen indien NEWREST niet snel tot inkeer komt. Tot inkeer komen, dat is het respecteren van de van kracht zijnde Belgische wetgeving, de werknemers in het bezit stellen van de loontekorten die zich hebben opgestapeld sinds 2015, en, in een perfecte wereld, zich excuseren tegenover alle door NEWREST uitgebuite werknemers.

Op het WK Voetbal was NEWREST al lang uitgesloten wegens valsspelen.

Het is de taak van de Belgische staat, de ministers van werk, de FOD werkgelegenheid, de inspectiediensten en het arbeidsauditoraat om de wetten van het Belgische volk te doen respecteren.