Petitie voor betere levenskwaliteit

De Amerikaanse beweging ‘Fight For $15’ kwam in 2012 op gang. Ontevreden werknemers in de fastfoodsector besloten om het heft in eigen handen te nemen en een verdubbeling van hun loon te eisen. Sindsdien strijden werknemers wereldwijd voor een waardig minimumloon om op een menswaardige manier te kunnen leven. Als ABVV Horval hebben we deze campagne steeds ondersteund en in mei 2018 hebben we de campagne naar onze sectoren uitgebreid onder het motto ‘Fight For €14’. In oktober 2018 werd het memorandum overgemaakt aan de voorzitter van Bemora (werkgeversgroepering van de Fastfood). We vragen om de koopkracht van de werknemers structureel te verbeteren, om te kunnen voorzien in een normaal levensonderhoud. Anno 2019 wordt onze campagne versterkt door de Algemene Centrale en andere centrales van het ABVV. Elke 14de van de maand voeren we actie en gaan we samen voor een minimumbrutoloon van €14 per uur of €2.300 per maand, zodat alle werknemers kunnen genieten van een betere levenskwaliteit. Hogere minimumlonen staan daarenboven garant voor meer welvaart en een sterkere economie.

Teken de petitie voor een betere levenskwaliteit : https://bit.ly/2FmnGf4