Actualiteit

Project monitoring workshop:

De projectmanager in Burkina Faso, Stephan Regnard, bezoekt de SYNTAH-partner in hun hoofdkantoor om de acties te bespreken en een vergadering te houden met hun uitvoerend bureau.

Cubaans debat

De laatste dag organiseerden wij, samen met Fos, een debat over de politiek – sociaal – economische situatie in Cuba. Cuba is en blijft een socialistisch land dat al ongeveer 60 jaar...

Training vakbondsleiders van FEDENASAC.CI

Geanimeerde thema's: - IAO-Conventie 182 over de ergste vormen van kinderarbeid - Conventie 138 betreffende de minimumleeftijd voor toelating tot het arbeidsproces - vakbondsrechten: Conventie 87...

Bezoek AB INBEV Luik

Een bezoek aan deze reus mag in een bierland als België niet ontbreken. Ook zij hebben een vestiging in Cuba. Bedankt aan Horval Luik om dit mogelijk te maken.

Uitwisseling visindustrie

De militanten van Horval West-Vlaanderen geven een uitéénzetting van de verwerking van de Belgische visindustrie.

De Cubanen doen hetzelfde voor de ganse keten, van de vangst en de kweek...