Ronde tafel" Zorgplicht voor Bedrijven"

Deze vormingsdag was een initiatief van het Platform “Rechtvaardige en duurzame Handel”. Verschillende organisaties en onderzoeksinstituten gaven hun ervaringen. Er werd ook gekeken naar de wetgeving die er al bestaat in sommige Europese landen (waaronder Frankrijk, Nederland, Zwitserland, UK, Finland, Duitsland) en hoe deze dan tot stand gekomen is. Er bestaat in België een grote coalitie om hiermee aan de slag te gaan. In de namiddag bogen 3 werkgroepen zich dan ook over de vraag hoe we tot een bindend Belgisch en Europees beleidskader komen en een internationaal VN verdrag mbt bedrijven en mensenrechten. Vakbonden hebben hier een grote rol in te spelen.