Seminarie met ABVV-partners uit het Zuiden op de vooravond van het congres

Samen met syndicale organisaties uit Berlijn, DRC, Kenia, Rwanda, Colombia, Peru, Haïti, … behandelden we de syndicale rechten in geval van het niet-naleven van deze rechten, dit zowel op het niveau van de Internationale Arbeidsbeweging (IAO) als op dat van de Internationale Vakbeweging (IVV)