ZZPPS en ABVV Horval tekenen een solidariteitsakkoord

Begin mei tekenden ABVV HORVAL en de Poolse vakbond ZZPPS een solidariteitsakkoord voor hun sectoren. Met dit akkoord willen ze de belangen van de werknemers in beide landen beter verdedigen. Hiermee willen ze eveneens een LINKSE SYNDICALE pijler versterken in beide landen. Voortaan geldt het lidmaatschap in beide landen en zal de Poolse werknemer die in België werkt vanaf de eerste werkdag lid kunnen worden van ABVV HORVAL. Wanneer hij terug naar huis keert zal zijn syndicale anciënniteit in rekening worden genomen worden: dit geldt ook in de omgekeerde richting.

Beide vakbonden verbinden zich ertoe om elkaars leden op een gepaste wijze te ondersteunen door de nodige informatie, raad, juridische consultaties en begeleiding te geven. Indien er een probleem rijst rond de arbeidsvoorwaarden van de leden kunnen er vergaderingen georganiseerd worden om elkaar te helpen en om collectieve dossiers op te stellen met politieke doeleinden.

Wij zijn verheugd over de ondertekening van het akkoord waarmee de syndicale solidariteit op internationaal niveau versterkt wordt.

In de Europese politieke context is het essentieel om samen te werken onder LINKSE vakorganisaties. Ter herinnering: niet alle vakorganisaties zijn LINKS. Velen zijn hervormingsgezind, zelfs conservatief en willen het systeem dat het gemunt heeft op de rechten van de werknemers niet veranderen. Ze willen het enkel wat afzwakken.