28 september – de internationale dag voor het recht op abortus

Op 28 september – de internationale dag voor het recht op abortus – werd in Bolivia artikel 153 van het nieuwe Strafwetboek goedgekeurd. Dit artikel verwijst naar abortus. Dit is een belangrijke stap vooruit voor de feministische en progressieve organisaties, en voor de mannen en vrouwen in het algemeen.

Illegale abortus is namelijk de derde grootste doodsoorzaak bij vrouwen in Bolivia. Met de goedkeuring van artikel 153 wordt de bestraffing van abortus nu gedeeltelijk afgeschaft. Zo is het voortaan bijvoorbeeld toegestaan om abortus te plegen na een verkrachting of om gezondheidsredenen voor de moeder. In bepaalde gevallen blijft abortus echter wel strafbaar. De strijd voor de totale legalisering van abortus wordt voortgezet.