solsoc: syndicaal missie rapport

De sluiting van de Nationale Textielonderneming (ENATEX) door de overheid (presidentieel decreet 2765), waardoor bijna 1.000 arbeiders op straat kwamen te staan, leidde tot een belangrijke reactie en verzet van de Central Obrera Boliviana (Boliviaanse arbeiderscentrale - COB) tegen de regering en haar economisch beleid. Als reactie daarop heeft de COB afgezien van het "Eenheidspact" van de sociale sectoren die de regering ondersteunen. Daardoor verzwakt de sociale basis van de regering, aangezien de COB alle Boliviaanse vakbonden groepeert en sinds het begin een belangrijke bondgenoot is geweest voor de regering van Morales. De vakbonden vrezen onder meer dat een dergelijke sluiting van genationaliseerde ondernemingen een voorbeeld zal worden dat door de privésector wordt gevolgd. Deze sluiting heeft daarom geleid tot mobilisaties, stakingen, enz. van enkele dagen. Het is belangrijk op te merken dat de werknemers van ENATEX deel uitmaakten van de Confederatie van Fabrieksarbeiders, dus de beweging werd voornamelijk geleid door deze sector wat de relaties tussen Evo Morales en de Confederatie niet ten goede kwam. Voorlopig liggen de betrekkingen stil.

Confederatie :

Tijdens de eerste helft van 2017 startten ze de vormingsworkshops voor de federatieleiders. Dit zijn voorbereidende vormingen voor de oprichting van de syndicale politieke school. Onderwerpen zoals het versterken van de vakbondsstructuur, het syndicalisme in de huidige context, de rol van de vakbond, enz. werden aangesneden. Deze bijeenkomsten en deze vormingen werden gerealiseerd met de federaties van Tarija, Sucre, Santa Cruz, La Paz en Cochabamba. De leden van de uitvoerende besturen van de federaties en enkele algemene secretarissen van vakbonden namen hieraan deel.

Voor de versterking van de vrouwen van de vakbond werkten we op drie niveaus: op het niveau van vorming en de versterking van de capaciteiten via de oprichting van een workshop (Santa Cruz-Cochabamba) en de voorbereiding van de drie andere (Riberalta-Trinidad -Pando, Tarija-Sucre, La Paz-Oruro en Potosí). Er is ook werk gemaakt van de herdefinitie van interne reglementen en statuten met drie voorstellen die gendergelijkheid omvatten. Er werd ook nagedacht over de nationale campagne om vrouwen aan te sluiten bij de vakbond.

Vakbonden van de gastronomen van Chuquisaca (vakbonden van traiteurs) :

Tijdens het eerste semester: Verhuis en aanpassing van de ruimtes voor hun restaurant. Hierdoor konden ze zichzelf bekend maken en een aantal van hen aan het werk krijgen. Wat betreft de technische opleiding werd er een voorstel voor een technisch vormingscurriculum ontwikkeld en dit wordt momenteel besproken aan de universiteit in Sucre. Ze versterkten ook de politiek-syndicale vorming door een opvolging te verzekeren door de Confederatie van de Fabrieksarbeiders en de integratie van de vakbond van de gastronomen bij de Federatie van de Fabrieksarbeiders van Chuquisaca.