Burundi

Solsoc: verslag missie met partner Horval FEBUTRA

Een ontmoeting vond plaats op 28/07 in de kantoren van FEBUTRA met het Uitvoerend Bureau, haar instanties en haar commissies, waarin de context werd geanalyseerd en waarin elke commissie haar...

Burundi: een laatste update

We ontmoeten Tharcisse Gahungu, voorzitter van onze partnervakbond Febutra in Burundi te Brussel. We spreken hem over de woelige politieke en syndicale situatie in zijn thuisland.

Sinds...

vakbondssolidariteit werkt

In Burundi gaan de aanvallen op de syndicale rechten en de syndicalisten verder. Op 29 december vernamen het ABVV en zijn voedingscentrale HORVAL dat vier vakbondsleiders uit Burundi de dag ervoor...

Pagina's