Het ontwikkelen van juridisch bindende benaderingen: kinderarbeid en ontbossing en de invoer van cacao in de EU

Maximum 30 personen voor deze rondetafel discussie. Voorgezeten door Heidi Hautala, Ondervoorzitster van het Europees Parlement en Linda McAvan, hoofd van het ontwikkelingsdepartement van het Europees parlement.

Gedurende 2 uur kreeg dit beperkt gezelschap, dat bestond uit bedrijven, ngo’s, politiek verantwoordelijken en wij als vakbond, het woord om advies te geven dat zou kunnen resulteren in een tekst die bindend kan zijn. Alle vrijwillige initiatieven die er tot dusver geweest zijn, zijn niet voldoende geweest om de problematiek die er in de cacaosector bestaat op te lossen. Integendeel, kinderarbeid stijgt en daarbij is nog eens het probleem van ontbossing gekomen. Iedereen in de keten dient zijn verantwoordelijk te nemen, alsook de overheden en zeker de EU als grootste cacao afnemer.

Aangezien er verkiezingen op komst zijn, zijn wij zeer benieuwd naar de uitkomst van deze vergadering.

Wij houden jullie op de hoogte.