Migratie: Eeuwenoud fenomeen maar actueel debat.

Tijdens de lunchpauze luistert ABVV Horval naar een uiteenzetting van Joel Akhator Odigie, vertegenwoordiger van het IVV-Afrika (De Afrikaanse afdeling van het Internationaal Vakverbond). De vraag is: hoe kunnen wij als vakbond de uitdagingen die met migratie gepaard gaan beter aangaan.

ISVI, het samenwerkingsinstituut van het ABVV zal dan ook vanaf dit jaar in 10 landen in Afrika de syndicale acties uitbouwen en versterken die voornamelijk gericht zullen zijn op het beschermen en het bevorderen van de mensenrechten en syndicale rechten van de migrerende werknemers: Marokko, Mauritanië, Mali, Niger, Senegal, Guinea, Togo, Benin en 2 partnerlanden van Horval, nl: Burkina Faso en Ivoorkust. Vanuit Burkina Faso is er namelijk een gedwongen migratie naar de cacaoplantages in Ivoorkust, met de uitbuiting van kinderen als dramatisch gevolg. In geen enkel ander continent zijn de (werk)migratiestromen zo groot als in Afrika (zuid – zuid). Vaak worden migranten, ook diegenen die naar het noorden komen, geconfronteerd met mensenhandel, geweld aan de grensovergangen, slechte leefomstandigheden en discriminatie. Steeds maar die ellendige zoektocht naar werk. De gelukkige onder hen die een baan krijgen, komen vaak terecht in één van onze sectoren (horeca, tuinbouw, slachterijen,…).

Vanuit deze optiek zal het ABVV en Horval samenwerken met haar partnervakbonden in het zuiden om de burgers en de werknemers te informeren en te sensibiliseren zodat de mensenrechten gerespecteerd worden.

Migratie is er altijd geweest en zal altijd blijven bestaan, het is maar hoe we ermee omgaan!