Monitoring Workshop

Geleerde lessen:

We zien de eerste concrete resultaten na anderhalf jaar:

o Verhoging van het aantal vakbonden dat geïnstalleerd worden in de ondernemingen en die zich aansluiten bij de federaties

o Verhoging van het aantal leden

o Oprichting van comités voor waakzaamheid

o Goede trainingen die werknemers overtuigen om syndicale engagementen aan te gaan

 Belang van de waakzaamheidscommissies voor onze strijd tegen kinderarbeid. Deze comités zijn de structuren die we hebben ingesteld. Met betrekking tot de duurzaamheid van onze interventie op het gebied van kinderarbeid zijn deze comités onmisbaar.

 Verschil tussen vakorganisaties en coöperaties. Coöperaties organiseren de verkoop van de productie en zorgen voor de handhaving van de prijzen. Maar alleen de vakbond kan de situatie in de sector aanklagen, zij kunnen de producenten vertegenwoordigen en het politieke verlengstuk bieden. Vakbonden kunnen met de overheid onderhandelen.

 Beide federaties begrijpen elkaars doelen beter

 We zien dat opleidingsactiviteiten helpen om het aantal basisvakbonden te vergroten en werknemers te overtuigen om vakbondsverantwoordelijkheid op zich te nemen

We zien een toenadering van de verschillende actoren (productie, verwerking) van de cacaoketen via het project. Er wordt een netwerk gebouwd

 We vonden dat de trainingen zeer effectief zijn voor capaciteitsopbouw van personeelsvertegenwoordigers en vakbondsleiders

 We hebben meer controle over projectmanagementtechnieken (budgettering, risicobeheer, monitoring, enz.)

 Training is zeer effectief in het verminderen van kinderarbeid

Het belang van het kennen van iemands rechten om mensen te overtuigen vakbondsafgevaardigden te worden

 We moeten de basis bereiken via activiteiten om producenten te interesseren om zichzelf te organiseren

 Communicatie is belangrijk. Kinderarbeid beperkt zich niet tot de cacaosector. We zien ter plekke dat onze waakzaamheidscommissies bijvoorbeeld het gebruik van kinderen in de bouw opmerken. We moeten communiceren met andere sectoren, actoren en vakbonden