PERSBERICHT "2018 CACAO BAROMETER"

RAPPORT DAT HET BEELD SCHETST VAN DONKERE CHOCOLADE: ALS DE PRIJZEN DALEN, STIJGT DE ELLENDE VOOR LANDBOUWERS, KINDEREN, BOSSEN

Niet duurzaam: door de ecologische schade wegens overproductie en de ongevoelige aanpak door producenten, schieten de inspanningen van de cacaosector tekort om armoede, ontbossing en kinderarbeid aan te pakken.

Berlijn, 19 april 2018

Cacaoproducerende gemeenschappen, met name in West-Afrika, worden geconfronteerd met armoede, kinderarbeid en ontbossing. Deze situatie is nog schrijnender geworden door een snelle daling van de cacaoprijzen. Veelgeprezen inspanningen in de cacao-industrie om het leven van boeren, gemeenschappen en het milieu van het afgelopen decennium te verbeteren, hebben weinig effect. De voorgestelde oplossingen hebben zo’n bescheiden omvang dat ze niet opgewassen zijn tegen de omvang van het probleem. Dit zijn de kernconclusies van de Cacao Barometer van 2018, een tweejaarlijkse beoordeling van de staat van duurzaamheid in de cacaosector.

Kleinschalige cacaoboeren in Ivoorkust - 's werelds grootste cacaoproducent, die al worstelen met armoede, hebben hun inkomsten uit cacao in één jaar tijd met maar liefst 36% zien dalen. Dat gegeven weerspiegelt de wereldmarktprijs voor cacao, die tussen september 2016 en februari 2017 sterk daalde. Boeren dragen de risico’s van een vluchtige prijs; en er is geen gecoördineerde inspanning van de industrie of regeringen om zelfs maar een deel van de last van deze inkomensschok te verlichten.

Deze instorting van de prijs werd veroorzaakt door overproductie van cacao in de afgelopen jaren, ten koste van inheemse bossen. Dit kan in even grote mate worden toegeschreven aan de desinteresse van het bedrijfsleven in de menselijke en ecologische effecten van de bevoorrading van goedkope cacao, en de overheid die geen acht slaat op de naleving van ecologisch beschermde gebieden.

Naast de vaak aanslepende armoede voor cacaoboeren, zijn er nog tal van andere problemen:

• Een gemiddelde cacaoboer in Ivoorkust verdient slechts een derde van wat hij of zij zou moeten verdienen om een ​​leefbaar inkomen te verdienen.

• Meer dan negentig procent van de oorspronkelijke bossen van West-Afrika is verdwenen.

• Kinderarbeid blijft zeer sterk aanwezig in de cacaosector, met naar schatting 2,1 miljoen kinderen die op de cacaovelden werken in Ivoorkust en Ghana alleen al. Kinderarbeid is te wijten aan een combinatie van oorzaken, waaronder structurele armoede, verhoogde cacaoproductie en een tekort aan scholen en andere infrastructuur. Alle bedrijven en overheden hebben nog veel werk voor de boeg om hun beloften na te komen en tegen 2020 kinderarbeid met 70% te doen dalen.

• Een "gebroken" markt waarin boeren geen echte invloed hebben. Terwijl veel van de huidige cacaoprogramma's gericht zijn op technische oplossingen rond het verbeteren van landbouwpraktijken, hebben de problemen die aan de basis liggen van alles te maken met macht en politieke economie, zoals de manier waarop de markt de prijs definieert, het gebrek aan onderhandelingskracht van de boeren, marktconcentratie van multinationals, en een gebrek aan transparantie en verantwoordingsplicht van zowel overheden als bedrijven.

"Zolang armoede, kinderarbeid en ontbossing schering en inslag zijn in de cacaosector, blijft chocolade een vieze smaak hebben", aldus Antonie Fountain, coauteur van de barometer. "De huidige aanpak lost het probleem niet op grote schaal op. Bedrijven en overheden moeten de urgentie erkennen en een verandering aanbrengen. Pogingen die minder dan 50% dekken, kunnen geen 'oplossingen' worden genoemd. "

Aanbevelingen voor actie in het rapport omvatten het volgende:

Zorg dat de nettoinkomsten als de sleutel voor alle duurzaamheidsprojecten gezien worden.

Engagementen aangaan voor een sectorbrede doelstelling om een leefbaar inkomen te realiseren.

zich engageren tot een wereldwijd moratorium op ontbossing; focus op boslandbouw en herbebossing als milieuoplossingen.

Evolueer van vrijwillige naar verplichte vereisten, over mensenrechten en over transparantie en verantwoordelijkheid.

Ontwikkel sectorbrede benaderingen op grote schaal die de oorzaken van kinderarbeid aanpakken.

Verhoog de hoogdringendheid en ambitie om de omvang van de problemen weer te geven en veranderingen door te voeren die ook kwesties rondom macht en politieke economie aanpakken, niet alleen op technisch niveau.

Online beschikbaar op www.cocoabarometer.org, het nieuwe rapport - uitgegeven door een grote groep van maatschappelijke organisaties - wordt vandaag vrijgegeven, omdat de vertegenwoordigers van de cacaoproducenten zich verzamelen in Berlijn voor de vierde Wereldcacaoconferentie van 22 tot en met 24 april.

OVER DE BAROMETER

De Cacao Barometer wordt tweejaarlijks gepubliceerd door een wereldwijd consortium van actoren uit het maatschappelijk middenveld; ABVV-FGTB / Horval (België), FNV (Nederland), Green America (VS), Hivos (Nederland), Inkota Netzwerk (Duitsland), International Labor Rights Forum (VS), Mondiaal FNV (Nederland), Oxfam (VS, Nederland , België), Public Eye (Zwitserland), Solidaridad (Nederland), Stop The Traffik (Australië / Nederland), Südwind Institut (Duitsland) en het VOICE-netwerk (Global).

Media contact

Antonie Fountain

antonie@voicenetwork.eu