Cacao

sensibilisering van cacaoboeren

Dankzij deze activiteiten is het aantal leden verhoogd, zelfs van UGTCI en de meerderheid van de begunstigden van deze trainings- en bewustheidsactiviteiten willen ABVV HORVAL ontmoeten om hun...

Training vakbondsleiders van FEDENASAC.CI

Geanimeerde thema's: - IAO-Conventie 182 over de ergste vormen van kinderarbeid - Conventie 138 betreffende de minimumleeftijd voor toelating tot het arbeidsproces - vakbondsrechten: Conventie 87...