Cacao

Migratie: Eeuwenoud fenomeen maar actueel debat.

Tijdens de lunchpauze luistert ABVV Horval naar een uiteenzetting van Joel Akhator Odigie, vertegenwoordiger van het IVV-Afrika (De Afrikaanse afdeling van het Internationaal Vakverbond). De vraag...

Cacaocommissie ABVV Horval/FNV

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde ABVV Horval en de FNV een vergadering met een syndicale uitwisseling voor de militanten uit de chocolade industrie. Dit jaar was ook Force Ouvrière van de...

Kinderarbeid in de wereld

ABVV HORVAL stelt zijn genomen acties tegen kinderarbeid op de cacaoplantages in West-Afrika voor op de universiteit van Amiens. Dit initiatief werd georganiseerd door de AFOIT (IAO).

...