Horval en de internationalisering van de arbeidersstrijd Steun voor vakbewegingen in Colombia

2016 was een heel belangrijk jaar voor Colombia. Na meer dan 4 jaar onderhandelen, tekende president Juan Manuel Santos in september 2016 een vredesakkoord met de Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia (FARC). Daardoor kwam er een einde aan de 52-jarige strijd. Anderhalf jaar later is de balans gematigd en blijft de toestand op het vlak van mensenrechten, met name de rechten van de werknemers, verontrustend. Om dit te verhelpen, slaat Horval de handen in elkaar met Solsoc om de lokale vakbonden te ondersteunen.

In september 2017 evalueerde het Comité van de Verenigde Naties de economische, sociale en culturele rechten in Colombia en stelde vast dat er een reëel gebrek is aan garanties dat ondernemingen de mensenrechten respecteren. 66% van de bevolking werkt zonder overeenkomst en geniet dus geen enkele sociale bescherming. Slechts 5% van de beroepsbevolking is aangesloten bij de vakbond en deze werknemers staan continu onder druk. De werkgevers van de bedrijven zoeken naar alle mogelijke manieren om het statuut van de werknemers niet te moeten legaliseren. De transnationale aard van de bedrijven, het nieuwe onderhandelingskader en de constante bedreigingen jegens de sociale leiders maken het voor de vakbonden ontzettend moeilijk om te handelen op het terrein.

In dat kader sloeg ABVV HORVAL de handen in elkaar met de NGO Solsoc om de actie van drie Colombiaanse vakbonden te ondersteunen: USTIAM (Vakverbond voor de werknemers uit de bierindustrie); SINALTRAINAL (Nationale vakbond van de agro-industrie) en SINTRA14 (Nationale vakbond van de werknemers uit de Suikerindustrie 14 juni). Deze samenwerking ondersteunt de vakbonden zodat hun actie kan blijven voortbestaan en verwezenlijkt het ideaal van de internationalisering van de arbeidersstrijd.

Alle activiteiten die in 2017 werden opgezet voldoen immers aan een specifieke vraag van iedere vakbond, in functie van de realiteit en de bijzondere context waarin de vakbond evolueert. Met deze activiteiten wil men de politieke en organisatorische rol, zowel van de leiders als van de basis, bevorderen en versterken door het vakbondswerk zichtbaar te maken in bredere gebieden. Dankzij de vormingsprocessen van de syndicalisten kunnen de groepen versterkt worden en kunnen er collectief nieuwe vormen van verzet opgezet worden als reactie op de steeds groter wordende druk van de ondernemingen.

Op het vlak van vorming en versterking van de capaciteiten van de vakbondsleiders stellen zich heel wat uitdagingen in 2018, in een bijzonder moeilijke context voor de maatschappelijke organisaties. We moeten het hoofd bieden aan de nieuwe werkelijkheid van de arbeidsmarkt: de internationalisering van de ondernemingen, de overheveling van de arbeid naar de tertiaire sector en het toenemende gewicht van de primaire sector in de economieën van de landen uit het Zuiden. Het partnerschap tussen Horval en de syndicale partners van Solsoc maakt deel uit van deze initiatieven waarmee er hoop kan gegeven worden in de delicate context na de Colombiaanse gewapende strijd en de basis kan gelegd worden voor de uitbouw van een duurzame vrede.