Voor vrede en mensenrechten in Colombia

- Stop de moorden op leden van sociale organisaties en milieubewegingen!

- Respect en uitvoering van vredesakkoorden!

- Doeltreffende oprichting van de speciale jurisdictie voor de vrede (GEP)!

- Voor de vrede in Colombia en in de regio! Latijns-Amerika, Vredeszone!

De Mars voor het leven, gerechtigheid en vrede in Colombia verlaat Parijs op 28 maart en komt op 5 april in Den Haag aan in de vorm van een demonstratie tegen het Internationaal Strafhof. Burgers zullen verschillende gevallen van moorden voorleggen en zullen het Hof vragen om onverwijld de systematische schendingen van de mensenrechten in het land te onderzoeken.

Een bezoek aan Brussel, de Mars en de ondertekenende organisaties hieronder nodigen uit tot een bijeenkomst op 1 april tegen Europese instellingen die niet onverschillig en medeplichtig kunnen blijven tegenover het bloedbad dat voor onze ogen plaatsvindt.

Dit zal een gelegenheid zijn om de instellingen van de Europese Unie, die garant staan ​​voor ondertekende overeenkomsten, eraan te herinneren dat zij druk moeten uitoefenen op de Colombiaanse regering, in het bijzonder door de democratische clausule van haar vrijhandelsovereenkomst met Colombia te activeren, zodat het stoppen van de moorden op leden van sociale organisaties en milieubewegingen en het respecteren en uitvoeren van vredesakkoorden, inclusief het Speciale Hof voor de Vrede (GEP).

De bijeenkomst zal de gelegenheid zijn om een ​​boodschap van vrede, verdediging van het leven, natuur en gerechtigheid in Colombia en in de hele regio te lanceren.

Convene: March for Life, Justice and Peace in Colombia; Burgers voor vrede in Colombia; Comité voor mensenrechten "Daniel Gillard"; Intal; Arlac; SolSoc; Capata vzw; CNCD-11.11.11.; Stop de moorden

ABVV Horval en Solsoc nemen hieraan deel.