workshop SINTRACATORCE

Meer dan 50 personen participeerden en ze bespraken thema’s als lezen, schrijven en syndicale vorming, als strategie voor interne versterking. Steeds meer vrouwen, echtgenotes van vakbondsleden, namen hieraan deel die zo meer en meer betrokken raken bij het syndicale proces, dankzij deze vormingen.