ABVV Horval speelt belangrijke rol op het Europese niveau rond Fastfood

Op 1 juni nam ABVV HORVAL deel aan een conferentie van EFFAT, de Europese koepel van o.a. horecawerknemers. Dit was een belangrijke vergadering waar de verschillende Europese partners verslag uit brachten over hun campagnes met betrekking tot de arbeidsomstandigheden in de fastfood. Vanzelfsprekend werd er voor het merendeel gesproken over de situatie bij McDonalds. Dat is immers de grootste werkgever ter wereld, dus ook in Europa. Het was een hart onder de riem voor de ganse delegatie om te kunnen vaststellen dat de campagnes hun vruchten beginnen af te werpen.

Zo zien we dat Frankrijk in staat is om door groots opgezette acties de arbeidsvoorwaarden bij McDonalds te verbeteren. Ook zien we dat in Duitsland de bevolking steeds meer overtuigd is van het idee dat iedereen een volwaardig inkomen uit werk moet kunnen genereren.

Ook in England boekt men dankzij de steun van onze Amerikaanse collega’s van SEIU successen. ABVV Horval pleit om deze strijd, die loont, verder te zetten op alle niveaus en riep EFFAT op om een grote actie op te zetten in het najaar ter ondersteuning van de #Fightfor15 wereldwijde actie. We moeten durven actie voeren in gans Europa tegen het asociaal beleid van Mc Donalds wereldwijd.

Dankzij de steun van vele syndicalisten, hebben onze jaren van actie gewerkt. Hierdoor verdwenen de Duitse en Franse arbeidscontracten voor werknemers die een garantie van NUL uur werk per week boden. Ook is er nu een betere bescherming voor de Franse werknemers inzake veiligheidsbeleid. In België zijn we dergelijke systemen minder. Maar toch moeten we vaststellen dat met de instelling van het flexijobsysteem, de Franse en Duitse wantoestanden die we net hebben afgeschaft, ook in België dreigen te worden ingevoerd. Flexijobs zijn immers een systeem waarbij een werknemer geen enkele garantie heeft dat hij een vast aantal uren per week kan werken.

Het ABVV heeft ondertussen haar alternatieven voor het huidige Regeringsbeleid in kaart gebracht. Het gaat hier om interessante en haalbare pistes die de moeite waard zijn. Simpelweg. Mensen hebben recht op een menswaardig bestaan. Voor ons moet dit gaan om goeie jobs die iedereen in staat stellen om zichzelf te ontplooien. Wie voltijds werkt aan 11€ per uur kan dit niet. En daar gaan wij alternatieven voor zoeken !

Yvan De Jonge

Coördinator Fastfood