EFFAT Coca-Cola coördinategroep

EFFAT Coca-Cola coördinatiegroep komt bijeen in Berlijn om een gemeenschappelijke strategie te bepalen en om volgende punten tegen te gaan:

-De vernietiging van banen en een algemene verslechtering van de arbeidsvoorwaarden

in alle landen die actief zijn in het Europese Coca-Cola-systeem

-De verslechtering van arbeidsverhoudingen in de meeste landen waar Coca-Cola actief is

-De onaanvaardbare aanpak van het management bij gelegenheid van de CCEP-EOR-onderhandelingen