“Organising Youth” – universele uitdagingen voor Europese vakverenigingen

Van 9 mei 2017 tot 11 mei 2017 vond in Sofia de ETUI Training “Organising Youth” plaats. 25 syndicalisten uit 19 verschillende Europese landen wisselden gedurende drie dagen ervaringen en good practices uit. Ook ABVV Horval had met Rodney Talboom uit Antwerpen een vertegenwoordiger in Bulgarije.

Dit intens driedaags seminarie had onder andere als doel in kaart te brengen hoe de verschillende vakbonden het hoofd bieden aan uitdagingen zoals het bereiken en organiseren van (vooral jonge) nieuwe leden, op welke specifieke manier zij hierrond communicatiestrategieën ontwikkelen en strategische plannen ontplooien.

Naast de inbreng vanuit het dagelijkse vakbondswerk op het terrein gaven presentaties van professionele ETUC-medewerkers wetenschappelijke achtergrond bij de huidige context waarin het syndicale werk en de vakbond als pijler van het maatschappelijke middenveld onder druk staat, in het bijzonder in Oost-Europese landen als Hongarije en Polen met populistische leiders en een steeds sterkere conservatieve neiging.

Studies tonen niet verrassend aan dat het bijzonder lastig is om mensen collectief te verdedigen in die sectoren die een groot personeelsverloop kennen of gekenmerkt zijn door precaire statuten zoals tijdelijke contracten, interim of mini-jobs. Zaken die voor ons als verdedigers van zij die in de horeca werken absoluut herkenbaar zijn.

Uit de ervaringen blijkt inderdaad dat daar waar de syndicalisatiegraad eerder laag is en onder druk staat, het nog makkelijker is voor rechts-populisme om sociale verworvenheden af te bouwen. Niet alleen binnen de nationale grenzen maar ook op internationaal vlak. Sterke vakbonden zullen noodzakelijk zijn om een “tegenlobby” te vormen voor hoe de Europese Unie vandaag toelaat lidstaten en werknemers als concurrentiemateriaal tegen elkaar uit te spelen met alle gekende uitwassen van sociale dumping tot gevolg. Het nut van een vakbond blijkt hieruit eens te meer, en is actueler dan onze tegenstanders beweren.

Trainingssessies zoals deze helpen om elkaar te versterken en kunnen leiden tot een beter begrip voor de soms tegengestelde positionering. Vergeleken met de organisatiegraad van andere vakbonden doen we het als ABVV vandaag verre van slecht. Dit betekent geenszins dat we ons functioneren blijvend analyseren en aanpassen om mee te evolueren met een steeds sneller veranderende informatiemaatschappij waarin digitalisering eerder een mantra dan een modewoord is geworden.

De uitdaging om “de vakbond” aantrekkelijk te houden (of maken) voor jonge mensen, van studenten tot aan de eerste stappen op de arbeidsmarkt en verder, lijkt universeel te zijn. Enkele concrete succesverhalen die gepresenteerd werden, bewijzen echter dat het kan. Geloofwaardigheid en authenticiteit zijn hiervoor de kernwoorden. Laat dat net de sterkte van het ABVV zijn!