Internationale Mondelez meeting

Vakbondsvertegenwoordigers uit 18 vakbonden en 13 landen zijn bijeengekomen in Brussel om te bespreken hoe ze de toekomst van hun leden in Mondelez kunnen beschermen