Uitvoerend bestuur IUF

Vakbondsvertegenwoordigers over de ganse wereld komen samen om de problematieken van de verschillende regio’s te bespreken alsook een uiteenzetting te geven over de sectoren. Er wordt internationale steun gegeven aan de solidariteitscampagne van 14 Turkse werknemers die bij Cargill ontslagen geweest zijn. De volgende resolutie wordt aangenomen omdat er mensen gestenigd zijn voor hun geaardheid: “solidariteit met arbeiders en burgers van Brunei en over de hele wereld die strijden voor gelijkheid en een einde maken aan alle vormen van anti-LGBTI-discriminatie ".

Voor Horval was deze vergadering tevens een kans om haar partners uit het Zuiden te ontmoeten en hun problematieken te bespreken.