Riders 4 Rights - European Assembly of Riders

Brussel - Meer dan 90 fietskoeriers uit 13 Europese landen en de USA kwamen op 25 en 26 oktober samen om van zich te laten horen.
Samen strijden ze voor betere arbeidsvoorwaarden voor alle fietskoeriers. In Brussel deelden ze ervaringen uit en bespraken ze de statuten en problemen in de specifieke landen. 

Deliveroo, Uber Eats en Foodora zijn voorbeelden van nieuwe digitale platformen waarin vraag en aanbod bij elkaar komen. Ongeacht het statuut van zelfstandige van deze maaltijdbezorgers, zijn ze steeds onderworpen aan deze platformen. Hierbij hoort geen minimumloon, geen betaalde verlofdagen, geen verzekering enz.!
Het is daarom belangrijk om aandachtig naar de grieven en suggesties van de fietskoeriers te luisteren. "Fietskoerier" moet erkend worden als functie in de sectorale functieclassificatie voor de horeca, net zoals "pizzaleverancier" reeds erkend is. Enkel zo krijgen deze mensen, die zich door weer en wind en het gevaarlijke verkeer wagen, een eerlijke loon met rechten qua verzekering en werkmateriaal! Een volwaardig statuut is dus broodnodig!  Bovendien zijn binnen de sector specifieke maatregelen van toepassing m.b.t. de voedselveiligheid.  Enkel via gespecialiseerde vorming aangeboden door de horecasector kan de volksgezondheid worden gegarandeerd!