Inspiratiedag Fos

FOS beweegt sinds jaar en dag mensen rond internationale thema’s.

Je zag waarschijnlijk hun campagnes in samenwerking met Horval voor Eerlijk Fruit en Weerwerk al. Met een moderne look en feel proberen ze internationale mechanismen bloot te leggen. En hiervoor vroegen ze onze hulp. Hoe kunnen we beter samenwerken, rond welke thema’s moeten we sensibiliseren en wat is de rol en de verantwoordelijkheid van iedereen.  Met 18 personen uit de socialistische beweging zoals De Voorzorg, Linx +, P&V verzekeringen, beroepscentrales, jongerenafgevaardigden,… zetten we onze expertise en kennis in rond acties en thema’s.