Voor een meer sociaal Europa

Vandaag stellen de delegees van de 3 Belgische vakbonden, vragen aan kandidaten van de Europese verkiezingen. Er is telkens een kandidaat van SPA – PS – Groen – Ecolo – Open VLD – MR – CD&V – CDH. Voor een eerlijke en gelijke samenleving met een betere levensstandaard moeten er engagementen genomen worden over:

1.          Voor een echt sociaal Europa

2.            Voor kwaliteitsvolle banen

3.            Voor een sterke sociale dialoog en de versterking van de collectieve onderhandelingen

4.            Voor een efficiënte strijd tegen sociale dumping

5.            Voor de verbetering van de democratie in de ondernemingen

6.            Voor een begrotingsbeleid dat de staten de ruimte biedt om in de toekomst te investeren

7.            Voor een ambitieuze Europese begroting die investeert in een rechtvaardige transitie

8.            Voor een progressief en duurzaam internationaal, handels- en ontwikkelingsbeleid

9.            Voor een rechtvaardiger migratiebeleid

10.          Voor een ambitieus Europees fiscaal beleid