Verzoek tot vernietiging van de flexi-jobs : het Grondwettelijk Hof velt donderdag een oordeel

In mei 2016 heeft ABVV Horval (Horeca-Voeding-Diensten) samen met de andere vakbonden beroep aangetekend bij het Grondwettelijk Hof tot vernietiging van de flexi-jobs. Het Hof velt een oordeel op donderdag 28 september 2017.

De flexi-jobs in de horeca hebben betrekking op de werknemers die reeds een andere baan hebben (minstens 4/5e) : flexi-jobs zijn dus geen oplossing om de werkloosheid terug te dringen! Integendeel zelfs: de werkgevers kunnen voltijdse banen zelfs omzetten in een 4/5e + een flexi-job: “Dat schept geen banen, en dat maakt de bestaande banen veel onzekerder!”, stelt Alain Detemmerman, co-voorzitter van ABVV Horval, vast.

Voor hetzelfde werk worden een flexi-jobwerknemer en een werknemer met een gewoon contract niet op dezelfde manier betaald! Deze discriminatie is ontoelaatbaar en wij wachten hierover in het bijzonder de beslissing van het Hof af”, vervolgt de co-voorzitter. “De werkuren in een flexi-job tellen bovendien niet of slechts gedeeltelijk mee voor de berekening van het dubbel vakantiegeld, de eindejaarspremie, het pensioen, ziekte- en invaliditeitsuitkeringen…”

Tot slot kan een werkgever de flexi-jobwerknemers van de ene dag op de andere ontslaan zonder opzeg of hen zeggen dat ze uiteindelijk toch minder uren zullen werken dan voorzien. Het kan ook zijn dat ze plotsklaps een volledig ander uurrooster krijgen (en dat is dan jammer voor hun andere job). Een flexi-jobwerknemer is volledig afhankelijk van de goede wil van zijn werkgever.

Hoewel het gaat over een nieuwe wet, tegen dewelke een procedure loopt, heeft de regering van Charles Michel al de uitbreiding van dit systeem naar andere sectoren en naar de gepensioneerden voor ogen. “Werken er binnenkort gepensioneerden van 80 jaar oud in een bakkerij om op het einde van te maand te kunnen rondkomen, zoals het geval is in de Verenigde Staten? Gaan we in alle sectoren werknemers zien die hun voltijdse baan verliezen voor een deeltijdse baan die aangevuld wordt met een flexi-job? Wat de beslissing van het Hof ook is, ABVV Horval zal zich met man en macht blijven verzetten tegen deze extreem onzekere banen”, besluit Alain Detemmerman.

De beslissing van het Grondwettelijk Hof zal donderdag tussen 10.30 uur en 14 uur gepubliceerd worden.