Omkadering van de uitzendarbeid: ABVV Horval maant Federgon aan tot rede

“Deze bepalingen zijn strijdig met de wetgeving en kunnen niet toegepast worden op bedrijfsvlak”: wanneer ABVV Horval oplossingen naar voren schuift om de strijd aan te gaan tegen de misbruiken in de uitzendarbeid, reageert Federgon, de werkgeversfederatie, niet op de inhoud, maar haalt ze daarentegen juridische argumenten aan.

En nochtans: in de voedingsnijverheid tellen bepaalde bedrijven twee keer (!) meer uitzendkrachten dan werknemers met een ander type contract.

En nochtans: bepaalde werknemers leveren prestaties op basis van dagcontracten – om zogezegd te voldoen aan de noden… van de dag – gedurende weken, soms zelfs maanden.

En nochtans: wat hadden we voorzien in de laatste collectieve overeenkomst die in juni werd afgesloten met de werkgevers van de voedingsnijverheid? Dat de cao’s ondertekend moesten worden op bedrijfsvlak voor 31 maart 2018 om uitzendarbeid beter te omkaderen.

Wat zijn die “schandalige” maatregelen die ABVV Horval op tafel heeft gelegd en die Federgon razend maken? 1) Het vastleggen van een maximaal percentage uitzendkrachten in elke onderneming ten opzichte van de totale werkgelegenheid en 2) het invoeren van een maximale duur voor de tewerkstellingsperiodes als uitzendkracht.

Dat leek ons het absolute minimum te zijn om misbruiken te voorkomen. Dat een onderneming een beroep kan doen op uitzendkrachten om het hoofd te bieden aan een tijdelijke nood, dat is één zaak. Maar wanneer ze voornamelijk uitzendkrachten aanwerft, voor onbepaalde duur, dan ontspoort het principe van de uitzendarbeid: het is de veralgemening van de precaire contracten die ABVV Horval niet kan tolereren.

We hebben een constructieve houding aangenomen door oplossingen naar voren te schuiven tegen misbruik. Maar blijkbaar plaatst Federgon het dossier in een juridisch daglicht. Het zij zo. Als Federgon dit spelletje wil spelen, dan zijn wij bereid om een slagkracht op te zetten. Hebben de werkgevers van de sector hier oren naar? Waarvoor zullen ze kiezen; Federgon verdedigen of de sociale vrede beschermen? Voor ons lijkt het antwoord simpel. Wij manen Federgon aan om terug tot rede te komen.

 

Tangui Cornu en Alain Detemmerman

Co-vorzitters ABVV Horval