EFFAT: meat coordination group

Na de vleesconferentie van september, in Madrid, werd er op vrijdag 30 september opnieuw samen gezeten met verschillende Europese vakbonden actief in de vleessector. Er werd een analyse gemaakt van de laatste vleesconferentie en wat we van elkaar leerden.

In Spanje was de conferentie gekaderd binnen een bredere campagne en hebben de vakbonden een aantal mooie resultaten kunnen neerzetten. Zo hebben ze binnen de sector onder andere een loonsverhoging van 2,5% per jaar kunnen bekomen alsook de erkenning van bepaalde beroepen.

De conferentie heeft een beter zicht gegeven op de problemen van de sector binnen een Europees kader, waarbij we kunnen besluiten dat ieder land min of meer dezelfde problemen kent. Denk hierbij aan onderaannemers, schijnzelfstandigheid en sociale fraude.

Daarom is het belangrijk om contacten te onderhouden met andere vakbonden om zo van elkaar te blijven leren. Er is dan ook beslist om info over de sector aan EFFAT te bezorgen die ze op hun beurt doorspelen naar de andere Europese vakbonden.

De volgende conferentie zal doorgaan in de herfst van 2020 waarbij er extra aandacht besteed zal worden aan concrete maatregelen.