IUF-afdeling voedselverwerking. Vergadering van de stuurgroep.

Op 17 en 18 september 2019 vertegenwoordigden Michael Herbots (CCMBW) en Patrick Mertens (Namen-Luxemburg) HORVAL te Genève.

De stuurgroep boog zich over de gedragsgebaseerde veiligheidsprogramma’s. Het doel is om krachtige bepalingen te onderhandelen inzake gezondheid en veiligheid op het werk in de collectieve overeenkomsten.

We kunnen vaststellen dat niet alle grote multinationals zich op dezelfde manier gedragen en dat ze vaak de rechten van de werknemers niet respecteren.

Er werd uitvoerig gesproken over discriminatie (racisme, xenofobie, LGBTI).

Ook kinderarbeid in de cacaoteelt is één van de doelstellingen van de stuurgroep. Door een grotere syndicale aanwezigheid binnen de producenten van cacaomassa en binnen de voornaamste chocoladeproducenten kan men druk uitoefenen op de werkgevers op internationaal vlak en zo beter de strijd aangaan tegen kinderarbeid in de cacaobevoorradingsketens.

In 2020 organiseert IUF een conferentie voor de voedselverwerkingssector.